علم باوران آفتاب لرستان

درباره ما

آنچه درباره ما باید بدانید!

شركت علم باوران آفتاب در سال 1392 تأسيس گرديد.

مديرعامل: دكتر افشين نظري

 

آدرس: خرم آباد، انتهای خیابان رازی دانشکده دندانپزشکی مرکز تحقیقات دارویی رازی

 

سایر اطلاعات

سوابق و مهارتها

سوابق کاری (رزومه)

مهارتها و توانمندی ها